Start

Vi stödjer:

Översiktsplanering, stadsutveckling och detaljplaner till byggnadsgestaltning ner på detaljnivå som ansvarig arkitekt för byggnadsprojekt bl.a. såsom kyrkor, allaktivitetshus, kontor, vårdboenden, flerbostadshus och villor.

Reierstam arkitektur & projektutveckling

Göran Reierstam är arkitekt SAR med mer än 20 års erfarenhet som arkitekt och stadsplanerare.

Uppdragsportföljen spänner brett från översiktsplanering, stadsutveckling och detaljplaner till

byggnadsgestaltning ner på detaljnivå som ansvarig arkitekt för byggnadsprojekt såsom kyrkor, allaktivitetshus, kontor, vårdboenden, flerbostadshus och handelscentrum. Den tydligaste profileringen ligger mot att bistå uppdragsgivare i strategisk fastighetsutveckling då vi en för arkitektbranchen unik fastighetsekonomisk kompetens.


Vår kompentens innefattar även att leda medborgardialoger/

charetteprocesser i samband med stadsutvecklingsprojekt. Denna dubbla kompetens har bland uppdragsgivare rönt uppskattning då den innebär en helhetssyn vid tidiga projektskeden då i diskussion med planmyndigheter och kommuner projektutformning och projektutformning ställs mot ställningstaganden i detaljplan.


Företaget har genom avtal ett nära samarbete med Ettelva arkitekter och även med Sweco arkitekter. Vi har därmed en stor kapacitet för uppdrag över hela Sverige inom arkitektur och byggnadsprojektering.

VÅRA PROJEKT

Arkitekt

Göran Reierstam


Mobil

0703-297154

E-post:

goran@reierstam.se

KONTAKT::

Besöksadress: Maria Skolgata 79,Stockholm


Postadress: Lindholmsvägen 22

                      186 45 Vallentuna