Start
Företagsbanner
Företagsbanner

SHARP AND CREATIVE

Översiktsplanering, stadsutveckling och detaljplaner till byggnadsgestaltning ner på detaljnivå som ansvarig arkitekt för byggnadsprojekt bl.a. såsom kyrkor, allaktivitetshus, kontor, vårdboenden, flerbostadshus och villor.

Reierstam arkitektur & projektutveckling

Göran Reierstam är arkitekt SAR med mer än 20 års erfarenhet som arkitekt och stadsplanerare.

Uppdragsportföljen spänner brett från översiktsplanering, stadsutveckling och detaljplaner till

byggnadsgestaltning ner på detaljnivå som ansvarig arkitekt för byggnadsprojekt bl.a. såsom

kyrkor, allaktivitetshus, kontor, vårdboenden, flerbostadshus och villor.

 

Bland uppdragen och kompetens ingår även upprättande av MKB för detaljplaner och leda medborgardialoger/charetteprocesser i samband med stadsutvecklingsprojekt. Denna dubbla

kompetens har bland uppdragsgivare rönt uppskattning då den innebär en helhetssyn vid tidiga

projektskeden då i diskussion med planmyndigheter och kommuner projektutformning och projektutformning ställs mot ställningstaganden i detaljplan.

 

Företaget har samarbete med Sweco arkitekter som innehar stor resurskapacitet

över hela Sverige inom arkitektur och byggnadsprojektering.

VÅRA PROJEKT

Arkitekt

Göran Reierstam

 

Mobil

0703-297154

E-post:

goran@reierstam.se

KONTAKT::

Besöksadress: Maria Skolgata 79,Stockholm

 

Postadress: Lindholmsvägen 22

186 45 Vallentuna